VIGGJA DØR- OG VINDUSRESTAURERING AS

VIGGJA DØR- OG VINDUSRESTAURERING


Bedriften

  • 30 års erfaring innen møbelsnekring og restaurering

  • 2,5 årsverk - innehaver Jarle Nor og daglig leder Anne Nor

  • Bedrfiten ble opprettet høsten 2011.

  • Jarle er utdannet møbelsnekker med 30 års erfaring. Han har hovedansvaret for driften av verkstedet

  • Anne er utdannet sivilingeniør, og har tidligere jobbet med laboratoriearbeid, men er nå fulltidsansatt i bedriften. Hun har hovedansvaret for økonomi og administrasjon.


Kvalitet, økonomi og tradisjon

Vårt fokus er å ta vare på gamle håndverkstradisjoner, og vi ønsker å hjelpe deg med å bevare dine gamle vinduer og dører. I et langtidsperspektiv er restaurering mest lønnsomt fordi kvaliteten på materialet som ble brukt før er langt bedre enn det som brukes i dag. Dessuten er det dine gamle vinduer og dører som passer best til ditt hus.

Tjenester

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi utfører alt innen restaurering av vinduer og dører. Vi kan også kopiere gamle vinduer hvis det skulle være aktuelt. Det hele starter med en uforpliktende befaring, hvor vi sammen med deg som huseier gjennomgår de aktuelle vinduene og dørene. Deretter sender vi et pristilbud som beskriver arbeidet som må gjøres og til hvilken pris. Før en eventuell oppstart skrives en kontrakt som begge parter signerer. Under arbeid med vinduer eller dører på verkstedet, setter vi inn byggevinduer eller byggedører mens restaureringsarbeidet pågår. Disse kan isoleres på vinters tid for å unngå for mye varmetap, og de er samtidig sikre mot innbrudd.


Siste fra Facebook

Les mer

Befaring på en veldig gøyal dør i dag

Les mer

Les mer

Les mer
Personvern